Organická hnojiva

Organická hnojiva – důležitý zdroj makrokomponentních prvků

Za organická hnojiva označujeme taková hnojiva, která spadají do skupiny živočišných látek. Jsou to chemické sloučeniny, které se vyznačují uhlovodíkovým skeletem různé délky s nejrůznějšími postranními substituenty. Patří sem tedy bílkoviny skládající se z aminokyselin, sacharidy ( z nichž nejvýznamnějším je pro rostlinnou říši polysacharid celulóza), lignin, auxiny a mnohé další. Přírodní hnojivo

Z organických látek vzniká v půdě humus, který je nejdůležitější zásobárnou živin. Hlavní význam mají organických hnojiva pro rostlinu spočívá v přísunu prvků, jako je dusík, draslík či fosfor. Tyto prvky bývají součástí postranních substituentů hlavních uhlovodíkových řetězců organických látek. Organická hnojiva patří mezi univerzální zdroje stavebního uhlíku, nezbytné energie a živin. Existuje celá řada organických hnojiv, která můžeme rozdělit zhruba do deseti základních skupin. Mezi nejvýznamnější organická hnojiva tedy patří rašelina, hnojůvka, močůvka, karbohnojiva, chlévský hnůj, kompost, sláma, zelené hnojivo, kejda a další okrajová hnojiva. Jako hnojiva se využívá třech typů rašeliny z hlediska rostlinného materiálu, ze kterého vzniká za omezeného přístupu vzduchu způsobeného přítomností vody. Rozeznáváme rašelinu slatinnou z ostřice, přesliček a rákosí, které jsou vhodné pro tzv. živé neboli zelené ploty a vrchovištní rašelinu z mechů. Rašeliny patří mezi kyselá hnojiva a používá se jako substrát pro pěstování zeleniny. Hnojůvka je na mikroorganismy bohatá tekutina, která vzniká jako vedlejší produkt při zrání hnoje. Podobnými vlastnostmi jako hnojůvka se vyznačuje močůvka. Jedná se o moč hospodářských zvířat, která prošla kvasným procesem. Močůvka je zejména bohatá na obsah draslíku a dusíku. Důležitým zdrojem uhlíkatých látek a dusíku je chlévský hnůj. Chlévský hnůj je směsí hospodářské podestýlky s exkrementy domácích zvířat. Přitom platí, že chlévským hnojem nazýváme až zkvašenou chlévskou mrvu (trus a podestýlka vyvážená ze stájí). Mezi klíčová organická hnojiva patří komposty. Za kompost označujeme směs zeminy s organickými látkami a půdní mikroflórou. Kompost představuje skvělý způsob využití odpadní rostlinné hmoty a jejího zužitkování.