Dusíkatá hnojiva

Dusíkatá hnojiva – základ pro každou plodinu

Jedním z nejdůležitějších prvků pro tvorbu listové hmoty je dusík. Důležitost dusíku spočívá především v tom, že je důležitou komponentou pro tvorbu chlorofylu v listech i ostatních částech rostlinného těla. Nedostatek dusíku se projevuje světláním listů, vadnutím a zastavením růstu. Naopak nadmíra dusíku má za následek ztmavnutí listů a ztenčení listové kůže a či praskání plodů. Podle toho, v jaké iontové formě je dusík ve sloučenině přítomen, dělíme dusíkatá hnojiva na nitrátová, a dále hnojiva s dusíkem amoniakálním a amonným. Významným nitrátovým hnojivem je ledek vápenatý. Základní chemickou komponentou tohoto hnojiva je hydrát dusičnanu vápenatého. Ledek vápenatý patří mezi hnojiva vhodná k přihnojování ozimých plodin na jaře během jejich vegetace a to sice aplikací na list. Tento ledek je rovněž důležitým zdrojem vápníku. Dalším významným ledkem je ledek sodný, jehož využití je obdobné jako u ledku vápenatého. Při jeho používání však hrozí riziko vytvoření solného škraloupu na povrchu zeminy, jelikož sodík peptizuje půdní koloidy. Mezi významná hnojiva s dusíkem v amonné formě patří uhličitan amonný, síran amonný, kapalný amoniak, chlorid amonný a amoniakální voda. Síran amonný je vhodné hnojivo na všechny plodiny rostoucí na neutrálních půdách. Je vynikající pro přihnojování takových plodin, jako jsou brambory či brukvovité rostliny.
Správné hnojení dusíkatými hnojivy patří mezi základní a nejdůležitější činnosti každého pěstitele zeleniny, ovoce, živého plotu a jiných. Přehnojení i nedohnojení dusíkem má pro úrodu dalekosáhlé následky. Hnojiva s vysokým obsahem tohoto prvku vyžadují dobrou znalost půdních vlastností, chemických vlastností hnojiva samotného i nároků pěstovaných plodin. Ledky jsou vhodné zejména do těžších a kyselejších půd. Hnojiva na bázi amonného dusíku najdou zase dobré uplatnění v propustných půdách. Co se týče doby aplikace hnojiva, je třeba vědět, že je dobré aplikovat těsně před zahájením vegetačního období rostliny.