Hnojiva – úvod

Chemická stavba rostlin

Každá rostlina potřebuje pro svůj vzrůst potřebné organické a anorganické látky. Mezi nejelementárnější prvky, které se podílejí na stavbě rostlinného těla, patří uhlík, vodík a kyslík.Krokusy Těla rostlin jsou tvořena uhlovodíkovým polysacharidem celulózou, takže lze říci, že uhlík s vodíku mají především funkci stavební. Celulóza je velice důležitou organickou látkou, která nachází hojné využití v papírenském a textilním průmyslu. K přísunu uhlíku a vodíku dochází formou iontů z půdního roztoku. Rostlina však pro svoji zdárnou existenci, růst, rozmnožování a plození potřebuje celou řadu dalších prvků vázaných ve sloučeninách, přičemž každý z prvků je zastoupen v těle rostliny v různé míře. Mezi prvky v rostlinném těle nejhojněji zastoupené patří dusík, fosfor, draslík, dále vápník, hořčík, železo a síra. V podstatně menším zastoupení se pak objevují mangan, zinek, měď, bor molybden a kobalt. Prvky prospěšnými pro život rostlin jsou při velice nízkých koncentracích také sodík, chlór, hliník, křemík, vanad a titan. Naopak mezi škodlivé, cizorodé a život rostliny ohrožující prvky patří těžké kovy jako je kadmium, olovo, rtuť, selen, arsen či chrom.

Tip:
Líhně pro drůbež

Hnojiva aneb přikrmování rostlin

Volně rostoucí byliny a dřeviny jsou odkázány čistě na půdní zdroje ve svém životním prostoru. Rostlinám a dřevinám využívaným k hospodářským účelům, jako je zelenina, některé druhy ovoce či živé ploty, jsou odedávna poskytována hnojiva . K jejich aplikaci dochází různými cestami. Hnojiva se rostlině podávají nejčastěji půdou přes kořenový systém, ale také přes listy. V průběhu dějin došla hnojiva podstatných změn. Dříve byla hnojiva tvořena čistě přírodními produkty, jako je kompost, hnůj hospodářských zvířat či močůvka. Ve dvacátém století však hnojiva a jejich produkce zaznamenala prudký vývoj. Rozvoj chemického průmyslu souvisí z valné části právě s produkcí hnojiv. Za celou dobu lidské historie nebyla hnojiva využívána tak intenzivně jako právě ve dvacátém století. Přes bouřlivý vědecký vývoj se dnešní hnojiva vrací svou formou k přírodním osvědčeným cestám spíše než k agresivním a mnohdy drastickým chemickým produktům.

Tip: Přemýšlíte, jaká si pořídit garážová vrata? Dnes patří mezi neoblíbenější typy zřejmě výklopná vrata nebo sekční vrata. Vyrábějí se v mnoha rozměrech a také v různých provedeních a s různými pohony vrat. Vybrat si tak můžete vrata, která budou přesně odpovídat Vašim představám.